Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Jak odpovídat na těžké otázky nevěřících?

Jak odpovídat na těžké otázky nevěřících?
1. Petrova 3:15 "Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by Vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí." Jakou otázku byste za žádných okolností nechtěli od nevěřícího dostat? Stalo se vám, že jste byli nějakou otázkou zaskočeni nebo jste se v rozhovoru s nevěřícím točili v kruhu? Jakým způsobem reagoval na těžké otázky Ježíš a proč sám kladl tolik otázek? jak přemýšlet o otázkách, které nám lidé kladou nebo se je naučit klást?Církev i pro nevěřící?

Církev i pro nevěřící?
Každý sbor po čase zápasí s gravitací k potřebám vlastních členů na úkor misijního zaměření a otevřenosti vůči lidem mimo církev. Jak takovou gravitaci překonávat a jak se to může projevit v různých oblastech života sboru i našeho myšlení.

JIŘÍ UNGER
Vystudoval religionistiku na Filosofické fakultě UK a během studií se věnoval službě mezi vysokoškolskými studenty. V současnosti pracuje jako tajemník České evangelikální aliance, která je nejširším networkem evangelikálních křesťanů v ČR. Věnuje se apologetice, je členem redakční rady Života víry dlouho působil v programovém týmu European Leadership Fóra. Je koordinátorem projektu M4, jehož cílem je podpora zakládání sborů a součástí odboru Církve bratrské pro obnovu sborů. Je spoluzakladatelem a tiskovým mluvčím Národního týdne manželství. S ženou Míšou mají čtyři syny a jsou členy Církve bratrské na Praze 13.

pozvanka jiri unger2