Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Setkávání

Kdo tvoří sbor?
Sbor je dobrovolné místní seskupení lidí věřících v Pána Ježíše Krista jako osobního Spasitele. Plnou účast na životě a činnosti sboru mají ti, kdo veřejně tuto víru vyznali, zpravidla křtem ponořením do vody. Tyto osoby můžeme nazvat jako domácí sboru.

Plná účast na životě sboru se projevuje zejména účastí na Památce Páně a zapojením do sborové práce a zodpovědností podle duchovního obdarovaní a vyzrálosti. Sbor nemá oficiální evidenci domácích sboru (členů). Je úkolem starších sboru mít přehled o všech domácích sboru a duchovně o ně pečovat.

Křesťanský sbor Brno je evidován u Ministerstva kultury a je proto právnickou osobou. Důvodem, proč jsme jako sbor zapsáni u ministerstva, je pouze podpora naplňování poslání sboru a usnadnění jeho fungování v konkrétních občanských podmínkách. Tato dobrovolná registrace u státních orgánů nemá žádný vliv či vztah k duchovní podstatě Církve.