Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Knihovna DEN

V našem sborovém domě je umístěna křesťanská Knihovna DEN.
Knihovna DEN je základní knihovna se specializovaným knihovním fondem. Byla založena 9.11.2006 a nyní je jejím zřizovatelem Knihovna DEN, z.ú.

Knihovna DEN provozuje veřejné knihovní a informační služby a to zejména:

  • prezenční a absenční půjčování knih
  • prezenční půjčování periodik a CD-ROM
  • poskytování bibliografických informací
  • zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů
  • poskytování reprografických služeb

Knihovní fond

Knihovna DEN se specializuje na budování knihovního fondu s převážně křesťanskou tématikou. Nabízí odborné publikace zaměřené na výklady Bible, teologii, historii, dále publikace z oblasti psychologie, sociologie a pedagogiky, a beletrii včetně dětské literatury.
Přehled knih najdete v našem katalogu.