Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Oznámení

Milí domácí sboru, vážení přátelé,

vzhledem k drobnému uvolnění vládních krizových opatření platí od 10. května 2021 ve sboru následující režim pro scházení.

V sále se může sejít osmnáct domácností, plus obslužné služby. Na nedělní a středeční shromáždění je nutná registrace předem. Na páteční vzhledem k nízkému počtu účastníků to není již nutné. Též se mohou scházet jednotlivé skupinky ve sboru, za dodržení nastavených pravidel.

Vstup do budovy je možný jen s ochranou dýchacích cest a v sále je nutné dodržovat rozestupy 2m od ostatních lidí, nejde-li o členy domácnosti. Před vstupem do sálu je vyžadováno desinfikovat si ruce.

Celé oznámení v PDF