Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Oznámení

Milí domácí sboru, vážení přátelé,

vzhledem k zpřísněným vládním krizovým opatřením, která jsou účinná od 22. 10. 2020, nebudou ve sborovém domě probíhat žádná pravidelná shromáždění či jiná společná setkání, a to až do odvolání.

Celé oznámení v PDF