Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Oznámení

Milí domácí sboru, vážení přátelé,

vzhledem k postupujícímu uvolňování vládních protiepidemiologických opatření, se od pondělí 11. května 2020 mohou ve sborovém domě opět konat shromáždění, a to za dodržení maximálního počtu 100 účastníků a dalších podmínek.

Proto tímto dnem plně obnovujeme středeční a páteční shromáždění (ze zkušeností víme, že limit účastníků není zdaleka dosažen).

Nedělní shromáždění budou v květnu přístupná pouze pro 50 lidí a bude nutné se na ně předem přihlásit.

Časy začátků shromáždění zůstávají, jak tomu bylo doposud. Detailní pravidla pro tato scházení přijatá staršími sboru v dubnu (byla domácím sboru zaslána emailem) zůstávají v platnosti.

 

Oznámení v PDF

Starší oznámení ze dne 23. 4. 2020