Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Křesťanský sňatek – a co dál?

Zveme vás na rozšířené biblické shromáždění ve středu 15. 5. 2019 s tématem manželství a partnerských vztahů. Začátek bude už v 16.30, konec okolo 20.00. Občerstvení bude zajištěno.

2019-05-15-krestansky-snatek