Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Hospodaření sboru

Veškeré finanční prostředky, kterými sbor disponuje, pocházejí z dobrovolných darů věřících. Sbor není financován ze strany státu a nepobírá od něj žádné příspěvky. Příjmy sboru tvoří dobrovolné anonymní příspěvky do sbírky a jmenovité dary. Věřící nejsou zavázáni k žádné výši příspěvků.
Sbírky se konají každou neděli po Památce Páně a to tak, že sborem projde košíček, do kterého každý může dát částku podle svého uvážení.
Dary pocházejí od konkrétních dárců, kterým sbor vystaví za každý rok potvrzení o jejich výši pro účely odpočtů z daňového základu.
Věřící mohou přispívat buď všeobecně do sbírky, nebo na konkrétní účel, který formou projektu vyhlašuje Sborová rada. Jsme Pánu Bohu velice vděčni za přízeň, kterou můžeme prožívat i v oblasti dávání darů.
 
Sbor sestavuje na každý rok svůj rozpočet, podle kterého hospodaří. Výdaje sboru tvoří náklady na provoz sborového domu a zajištění vlastních aktivit, ale také příspěvky na misii či jiné obecně prospěšné účely. Sbor také zajišťuje řádné vedení účetnictví.
 
Číslo úctu, na který je možné posílat peněžní dary sboru:
2500752953/2010, vedený u Fio banky, a.s.