Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Mluvčí sboru

Již dlouholetou a osvědčenou praxí v našem sboru je pověřovat dva bratry, aby vykonávali službu tzv. „mluvčích sboru“. Úkolem mluvčích je vnitřní vystupování za sbor. Jejich služba spočívá v uvádění či moderování některých shromáždění, přivítání hostí apod.

Nejčastějším úkolem mluvčích je ukončení jednotlivých shromáždění, kdy jsou sdělována různá oznámení, ať už o plánovaných sejitích či jiných akcích nebo jiné oznamy týkající se života sboru. Do rukou mluvčích se také dostává korespondence do sboru, a ti pak zajistí její vyřízení či oznámení sboru. Mluvčí jsou dále osobami, na které se věřící mohou obracet s různými podněty či dotazy.

Mluvčí jsou vybíráni ze starších bratří sboru. Jejich povolání do služby však nemá nějaké pevně dané regule, ani co se týká délky služebního období.

Nyní jsou mluvčími našeho sboru bratři Miloš Kašparec a Aleš Drbal.
V předchozí době tuto službu řadu let vykonávali bratři Vladimír Drbal a Eduard Pidra.