Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Mládežnická Bohoslužba

ucta 11 11 2                                                       

Vážení Přátelé,

Zveme Vás tuto neděli 11.11. na již čtvrtou bohoslužbu pořádanou mládeží Křesťanských sborů. 

Těšíme se na společný čas, kdy se budeme společně zamýšlet nad tématem Úcta a společně uctívat našeho Boha. 

Budeme rádi, když přijdete taky. 

Mládež KřSb Brno :)